بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آموزش کاربا سامانه CMMS یاسامانه مدیریت نگهداشت تاسیسات با تدریس آقای مهندس مهدی توسل جهت مسوولین واحدهای درمانی، غیردرمانی واینچارچهای بخش ها برگزارشد.

مهندس توسل پرسنل را بانحوه انجام کارباسامانه مدیریت نگهداشت تاسیسات آشنانمودند.