بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج): آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورود درمانی وغیردرمانی توسط خانم بخشی زاده سوپروایزر آموزشی جهت ارزیابی کارکنان جدید برگزار گردید.