بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیماربخش اورژانس تحت نظرباحضوردکترپاکدامن ریاست ، تیم مدیریتی بیمارستان وپرسنل بخش اورژانس تحت نظر تشکیل شد.

درابتدای جلسه دکترپاکدامن ازحضورکلیه پرسنل اورژانس تحت نظر تشکرکردند ودستورالعمل واهداف بازدیدمدیریتی ایمنی بیماررابیان نمودند.

دراین جلسه کلیه مواردمرتبط باایمنی بیمارمطرح وتعیین تکلیف گردید.