بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بمناسبت میلاد حضرت زینب (س)وروزپرستاردرتاریخ پنج شنبه 97/10/20همایش پیاده روی همگانی باهماهنگی مدیریت بیمارستان درمحوطه بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)برگزارشد.

دراین پیاده روی آقای علی پورمدیرداخلی ،آقای آزرم جانشین امورعمومی ،خانم مرادی مترون بیمارستان وپرسنل درمانی وغیردرمانی شرکت نمودند.

درپایان این برنامه مفرح بخش ،مدیرداخلی بیمارستان باقرعه کشی  به 5 نفر ازافرادشرکت کننده درپیاده روی کارت هدیه اهداء نمودند.

اسامی برندگان جوائز: آقایان رعیت پیشه ،روشن ،خانمها صیادی ،بخشی زاده ،شرفی 

 گفتنی است که باصرف صبحانه درسلف سرویس بیمارستان ازپرسنل پذیرایی شد.