بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بررسی علل کسورات بیمه ای (نسخ سرپایی )درتاریخ پنج شنبه 97/10/20باحضورآقای سرسبزنماینده معاونت درمان ،آقای سیاری مسوول امورمالی بیمارستان ،خانم عرفانی رابط بیمه دانشگاه ،آقای ترکمانی مسوول اسناد بیمارستان شریعتی ،پرسنل مرتبط باارسال وپذیرش نسخ درمانگاههای ولی عصر(عج)، حمزه ،فاطمیه درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)تشکیل شد.

دراین جلسه دررابطه باجلوگیری ازکسورات بیمه ای ،تبادل نظرات انجام وراهکارهایی ارایه گردید.

قابل ذکراست که پرسنلی که موفق به حضوردراین جلسه نشده اند،می توانند پنج شنبه هفته آینده درمحل بیمارستان شریعتی دراین جلسه شرکت نمایند.