بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

کسی که وقت سحرسخت کوش وبیداراست 

فرشته ایست که نام خوشش پرستاراست 

سلامتی وجودش بخواهم ازیزدان 

یقین که حافظ او، ذات پاک داداراست 

روزپرستارمبارک 

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بمناسبت میلادحضرت زینب (س) وروز پرستارروزیکشنبه 97/10/23 ازساعت 14:30لغایت 17:30درتالارخلیج فارس ،جنب تپه شهدای گمنام جشن بزرگ روز پرستاربرگزار می گردد.

ازکلیه همکاران محترم کادرپرستاری دعوت به عمل می آید.

منتظرقدوم سبزتان هستیم