بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
  • افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)افتتاح غرفه هنرهای دستی پرستاران باحضورفرماندارویژه شهرستان فساوهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسادربیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): باحضورفرماندار ویژه شهرستان وهیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا ،غرفه هنرهای دستی ،تجسمی ،ورزشی وعلمی پرستاران بمناسبت میلادحضرت زینب (س)وروزپرستاردر سالن اورژانس جدید افتتاح گردید.

این غرفه از22دی لغایت 24 دی ماه برپا می باشد.