بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت
  • هنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامتهنرمندی کودکان باموضوع پرستاردرایستگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): هنرمندی کودکان با موضوع پرستار درایستگاه سلامت  که  بمناسبت میلادحضرت زینب (س) و روزپرستار درمحل چهاراه فرمانداری برپا شده بود ،جلوه ی  خاصی  به این ایستگاه سلامت داده و درپایان به  کودکان کتاب نقاشی ومداد رنگی هدیه داده شد.