بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): جلسه ای درتاریخ 97/10/26 باحضورمعاونت محترم آموزشی ،معاونت فرهنگی ودانشجویی ،ریاست بیمارستان ومدیرداخلی بیمارستان دردانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.

دراین جلسه  وضعیت سلف سرویس ومشکلات آن مورد بررسی قرارگرفت و برنامه ریزهای لازم جهت دانشجویان جدیدالورود انجام شد.