بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): این نوزاد900گرمی درسن 34 هفته بارداری که با تلاش تیم درمانی مرکزبهداشتی -درمانی ششده وباانجام احیاء موفق واقدام به موقع سالم متولد شد وبه علت وزن کم ونارس بودن باهمکاری اورژانس 115به بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انتقال یافت .

خانم آرین فرمسئول بخش مراقبت های ویژه نوزادان گفت : این نوزادتحت مراقبتهای ویژه نوزادان وخدمات تکمیلی قرارگرفت وبه دلیل آموزشهای موثرپرسنل بخش NICU به مادر، اطلاعات وتوانایی کامل مادرازمراقبت نوزاد درمنزل بعداز 24 روز با وزن 1200 گرم ازبیمارستان ترخیص شد.

آرین فر  با بیان اینکه نوزاد درزمان ورود به بخش مراقبتهای ویژه ،  جهت حفظ دمای بدن وجلوگیری ازسردشدن نوزاد که اولین اصل درنگهداری نوزاداست اظهارداشت : نوزاد زیرگرم کننده تابشی قرارداده می شود.این وسیله قادراست با تنظیمات مناسب باسن بارداری مادر،دمای بدن نوزاد درمحدوده دمای مناسب قراردهد.

وی خاطرنشان کرد : نوزاد توسط پزشک وپرستارمورد موردارزیابی قرارمی گیرد وازنظر تنفس وقلب مانیتورمی شود .با توجه به تنفس نوزاد اقدامات لازم دربهبود وضعیت نوزاد صورت می گیرد.

ایشان افزود: نوزادان زیر32 هفته درکیسه پلی اتیلن نیزقرارداده می شوند، این کیسه مانع ازهدررفتن گرماو رطوبت ازبدن نوزاد نارس می شود.

وی ادامه داد: ساده ترین روش استفاده ازهود(کلاهک اکسیژن )است که به اکسیژن متصل می شود و روی سرنوزادقرارداده می شود.درنوزادان بامشکل تنفسی بالا ترازدستگاه  سی پپ استفاده می شود که این دستگاه ازروی هم خوابیدن ریه نوزاد درهنگام بازدم جلوگیری می کند.

آرین فر بیان داشت : درصورت بهبود وضعیت نوزادبراساس وضعیت بالینی ، مقداراکسیژن ،جواب گازهای خونی وعکس رادیولوژی ازقفسه سینه بانظرپزشک تنظیمات دستگاه کاهش تا نوزاد ازدستگاه کمک تنفس جدامی گردد.دراین زمان آموزشهای لازم به والدین جهت کمک درانجام فعالیتهای نوزاد صورت می گیردتا درزمان ترخیص ، والدین آگاهی کامل راداشته باشند.

گفتنی است که ازاول فروردین تا کنون 136 نوزاد ازبخش مراقبت های ویژه نوزادان ترخیص شده اند .