بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آقای علی نیک مهر کارشناس آتش نشانی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) گفت : کپسول آتش نشانی نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است .این دستگاه جزء خاموش کننده های آتش قابل حمل دستی بوده وبا توجه به نوع آتش ترکیبات مختلف مانند: آب ،پودروگازو گازدی اکسید کربن رابه فشار بر روی آتش می افکند.

ایشان شناخت روش های بکارگیری کپسول آتش نشانی رابیان نمودند: 

A- جامدات (چوب ، کاغذ ، پارچه ،پلاستیک و...) خاموش کننده : کپسول آب وگاز-رنگ آبی -بدنه کپسول جوشکاری-برد5 تا6 متروبه هیج وجه درآتش سوزی حاصل ازاتصالات الکتریکی استفاده نگردد.

B- مایعات وگازها ( نفت ، بنزین ، بوتان ، پروپان ،...) خاموش کننده : کپسول پودروگاز- رنگ قرمز- عقربه ی فشارسنج دارند  -درجه نشانگرروی سمت سبزرنگ باشد وبهترین کارایی رادارد.

C- الکتریسته (کابلهای برق ،دستگاه های برقی ،...) خاموش کننده : دی اکسید کربن (CO2) -رنگ قرمز -بدنه یکپارچه -فوق العاده سنگین -دارای سرلوله ی شیپوری وبزرگ- نشانگرفشارندارد-موقع استفاده باید به آتش نزدیک شد.

شرایط استفاده ازکپسولهای فوق :

  • ازتاریخ شارژیکسال نگذشته باشد
  • درجه ،روی رنگ سبزباشد
  • ضامن هرکپسولی باید پلمپ باشد
  • شیرفلکه کپسول پودروگاز بالن بغل پلمپ باشد 

کنفراس مدیریت خطردرمواجهه باآتش باتدرس آقای علی نیک مهر کارشناس آتش نشانی وباهماهنگی کارشناس بحران ودفتر بهبود کیفیت جهت کلیه پرسنل درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارشد.