بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : ساعت 7:30 صبح امروز واژگونی یک خودرو 405  درمسیر روستای صادق آباد نوبندگان  6مصدوم به جای گذاشت . این خودرو که سرویس مدرسه  بود،حامل 5 دانش آموز مقطع متوسطه که با 3 دستگاه آمبولانس اورژانس 115به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اعزام شدند.

قبل ازرسیدن مصدومین به بیمارستان ، مدیریت بیمارستان ، مسئول آموزش وپرورش شهرستان ونماینده آموزش وپرورش نوبندگان دربخش اورژانس حضور داشتند و پرسنل بخش اورژانس این بیمارستان درحالت آماده باش بودند. به محض رسیدن مصدومین به اورژانس بیمارستان ، پرسنل اورژانس و  متخصص طب اورژانس با آمادگی کامل به مصدومین رسیدگی نمودند و اقدامات لازم جهت تشخیص وروند درمانی بیماران را انجام دادند.

دونفرازمصدومین (راننده ویک دانش آموز)به اتاق احیاء منتقل شدند.بعدازمعاینات لازم وسونوگرافی اورژانسی توسط رادیولوژیست از راننده خودروکه دچارخونریزی ریه شده بود توسط دکترفرزادمنش متخصص جراح عمومی معاینه واقدامات لازم برای این بیمارانجام شد. برای دانش آموز، سی تی اسکن جمجمه انجام شد وپس ازبررسی سی تی اسکن توسط دکترقهرمانی طب اورژانس ومشاوره دکتر مکاریان متخصص مغزواعصاب ،دانش آموز مشکلی نداشت .از4 مصدوم دیگر بعدازمعاینات ، رادیوگرافی وآزمایشات لازم انجام شد که فقط یک دانش آموز شکستگی دست داشت که روند معالجه برای آن صورت گرفت.

درحال حاضر باتلاش به موقع پزشکان وپرسنل اورژانس حال مصدومین رضایت بخش می باشد.

محمدرضا جمالی مسئول نماینده آموزش وپروش نوبندگان گفت : بدینوسیله ازریاست دانشگاه ،ریاست بیمارستان ،مدیرداخلی وپرسنل بخش اورژانس که قبل ازوروردمصدومین به بیمارستان ضمن آمادگی ومحیا نمودن شرایط بیمارستان ، دلسوزانه مشغول رتق وفتق اموردرمانی دانش آموزن شدند.کمال تشکروقدردانی داریم .