بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : کنفراس تسهیل چالش های تغذیه باشیرمادردرنوزادنارس با تدریس خانم لیلا عسکری کارشناس پرستاری بخش مراقبت های ویژه نوزادان جهت پرسنل بخش مراقبت های ویژه نوزادان ، نوزادان ، زایشگاه و زنان دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارگردید.

مباحث مطرح شده دراین کنفراس به شرح ذیل می باشد: 

  1. تکامل مغزنوزاد وارتباط با تغذیه شیرمادر
  2. خطرات عدم تغذیه با شیرمادردرنوازاد نارس 
  3. خطرات تغذیه باشیرمصنوعی درنوزاد نارس 
  4. موارداستفاده ازمحافظ پستان درمادر
  5. مزایای استفاده ازپمپ شیردوش 
  6. روش های تجویزمکمل درنوزادان نارس 
  7. مزایای مراقبت آغوش مادرو نوزاد درتسهیل تغذیه باشیرمادر