بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج): جلسه مدیریتی ایمنی اورژانس بستری باحضور مدیرداخلی وصاحبین فرایند دردفتر ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارشد.

درابتدای جلسه اهداف ودستورالعمل بازدید مدیریتی ایمنی بیمارقرائت شد. ازمهمترین موادمطرح شده ، تجهیزات بخش اورژانس بستری بود که مقررگردید، موارد مهم به ترتیب الویت رفع مشکل شود.