بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): در راستای اهداف پدافند غیرعامل کنفراس آمادگی بیمارستان دربرابر موادخطرناک باتدریس آقای حجت اله نجفی دانشجوی دکترای حوادث و بلا یا جهت کلیه پرسنل درسالن کنفراس بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) برگزارشد.

نجفی با تعریف موادخطرناک (CBRNE)توضیح داد: هرماده ای که قابل انفجار، قابل اشتعال، مسموم کننده ، خورنده ،واکنش گر با رادیواکتیو(باترکیبی ازاینها)باشد وبه خاطرخطری که برای ایمنی وسلامت عمومی دارد باید با احتیاط ودقت خاص حمل ونگهداری شود.

وی روی آمادگی بیمارستان دربرابر اورژانسهای موادخطرناک تاکید نمودند.

ایشان واحد های درگیردرپاسخ به اورژانسهای موادخطرناک و وظایف هرواحد ازجمله اورژانس ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ،داروخانه و...توضیحاتی دادند.

وی تجهیزات حفاظت فردی رادرقالب چهارسطح (A-B-C-D) توضیح دادند.همچنین درمورد منطقه ی گرم وسردوفضای درمان این بیماران دربیمارستان صحبت نمودند.

درپایان ایشان تاکید کرد: ایجاد دستورالعملهای استاندارد برای مدیریت مصدومانی که دراثرحوادث موادخطرناک به بیمارستان مراجعه می کنند.