بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): آزمون توانمندی پرسنل کمک بهیاران توسط خانم بخشی زاده سوپر وایزر آموزشی دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارگردید.

دراین آزمون سوالات مرتبط با اعتباربخشی وحرفه ی کمک بهیاران امتحان گرفته شد.