بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر (عج)فسادردی ماه 97

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا گفت : درماه گذشته سه بخش بیمارستان باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وهشت بخش بیمارستان باضریب اشغال بین 80تا100درصد راتجربه نمودند.

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت بخصوص درسال جاری ، ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان دردی ماه سال جاری پرداخت .

دکتر پاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظردردی ماه سال جاری به بالای  301.50 درصد رسید افزود: بخش های جراحی عمومی زنان با 139.78 درصد، جراحی داخلی با 118.00 درصد، ICU با 99.58 درصد ،اورژانس بستری با 92.62 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 47.67 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان در قالب نمودار به شرح ذیل می باشد :

j1
j3
j4