بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر
  • دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر
  • دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر
  • دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر
  • دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر دیدارریاست ومدیریت بیمارستان باخانواده معظم شهداء ؛به مناسبت دهه فجر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : درپنجمین روز ازدهه فجر ، ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) با خانواده های شهید محمد علی خانی ، شهید اله کرم جوکار وشهیدان کریم دیدارنمودند.

گفتنی است که شهید اله کرم جوکار ، تنها شهید بیمارستان وازپرسنل اتاق عمل بوده اند.