بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته پایش وسنجش کیفیت با عنوان اعتباربخشی ،باحضور تیم مدیریتی بیمارستان ،دفتربهبودکیفیت ، کلیه مسولین بخش های درمانی وغیردرمانی وپاراکلینیک  دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) برگزارشد.

با توجه به نزدیک شدن به زمان اعتباربخشی بیمارستان ، خانم مرادی مترون بیمارستان مواردمرتبط با اعتباربخشی رامطرح نمودند و برآمادگی کلیه پرسنل تاکید کردند.

کلیه اعضاء دراین خصوص به بحث وگفتگو و راهکار درجهت مرتفع نمودن مشکلات پرداختند.