بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روزازل مد یون عطریاس بود

ای که بستی راه رابرکوچه ها برفاطمه 

گردنت رامی شکست آنجا اگرعباس بود

روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ؛ فرارسیدن شهادت صدیقه کبری ،فاطمه زهرا،پاره تن پیامبر صلی الله علیه وآله ،همسرامیرمومنان علی بن ابیطالب ومادرامامان معصوم رابه تمامی شیفتگان ودوستداران خاتم پیامبران واهل بیت پاک ومطهر آن حضرت تسلیت عرض نموده ،امید آن داریم که دردنیا سعادت پیروی وزیارت این بزرگواران را داشته باشیم ،ودرآخرت ازشفاعتشان بهره مند گردیم ، آمین یا رب العالمین.