بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97
  • حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97
  • حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97
  • حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97
  • حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97حضوربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) روز بارانی ؛درحماسه راهپیمایی 22بهمن 97

مارافقط به پای ولایت نوشته اند

ماسینه پای بیرق دیگر نمی زنیم 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : همه آمدیم ، بارانی یا آفتابی چه فرقی دارد برای ما ، مدیریت وپرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) با حضورپرشوروگرم خودوهمگام با مردم درچهلمین سالگردپیروزی انقلاب اسلامی وراهپیمایی 22 بهمن روز تجدید عهد با انقلاب امام واسلام شرکت نمودند.