بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : همه ساله درهفته آغازین اسفند ماه باهدف اطلاع رسانی وحساس سازی گروه های مختلف جامعه درخصوص اولویت های سلامت مردان به عنوان نیمی ازجمعیت کشور،هفته ملی سلامت مردان ایران برگزار می شود.

دراستمراربرنامه ترویج فعالیت جسمانی درمناسبت های ملی سلامت دردوسال اخیروبا توجه به برنامه عمل سازمان جهانی بهداشت برای کاهش کم تحرکی به میزان 15 درصد تاسال 2030 با شعارمردم فعال تر، برای جهانی سالم تر درسال جاری نیزموضوع ترویج تحرک وفعالیت جسمانی به عنوان محوراقدامات هفته مذکور انتخاب شده است . 

عناوین ومحورهای اطلاع رسانی وآموزش درروزهای هفته ملی سلامت مردان ایران درسال 97 به شرح ذیل است :

چهارشنبه یکم اسفند: مردان فعال وبهره وری درمحیط کار دوستدارفعالیت بدنی 

پنجشنبه دوم اسفند: نقش مستقیم وغیرمستقیم فعالیت جسمانی درپیشگیری ودرمان بیماری های غیرواگیردار،واگیردار،سلامت روانی واجتماعی 

جمعه سوم اسفند: پدران ،مشوق فعالیت جسمانی پسران وسایراعضای خانواده 

شنبه چهارم اسفند: شهردوستدار فعالیت جسمانی (پیاده روی ،دوچرخه سواری و...)

یکشنبه پنجم اسفند: ایمنی واستاندارد درفعالیت های ورزشی 

دوشنبه ششم اسفند: مردان جوان فعال تر، عملکردتحصیلی بالاتر

سه شنبه هفتم اسفند: زندگی طولانی تر برای سالمندان وبیماران فعال