بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگراست .

روز مهندس درتقویم رسمی ایران روز پنجم اسفندماه می باشد.این روزبه یاد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی به ثبت رسید.

 

ابوجعفرمحمدبن حسن توسی ، مشهوربه خواجه نصیرالدین در5 اسفندماه 579 درتوس دیده به جهان گشود. خواجه نصیرالدین توسی شاعر،فیلسوف ،متکلم ،فقیه دانشمند،ریاضیدان ومنجم ایرانی سده هفتم است وبه افتخار روزتولد این دانشمند بزرگ پنجم اسفند به عنوان روزمهندس نام گذاری شده است .

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : درپنجم اسفند گرامیداشت سالروز خواجه نصیرالدین طوسی و روزمهندس ریاست ومدیریت بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) طی جلسه ای ازمهندسین این بیمارستان با اهداء گل تقدیرنمودند واین روزراگرامی داشتند.