بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج): خانم رازیتا بخشی زاده سوپروایزر آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : بیمارهای قلبی وعروقی ،قاتل شماره یک انسانها هستند، روزانه افراد بسیاری به دلیل ابتلا به این بیماری ها زندگی می کنند.

وی بابیان اینکه بسیاری ازاین افراد،دوران پس ازسکته مغزی یاحمله قلبی راسپری می کنند افزود: ضروری است افراد درمعرض خطربه منظورکاهش میزان خطرابتلای خود، مراقبتهای لازم وتغییرات ضروری راانجام دهند.

بخشی زاده اظهارداشت : شما اقدامات زیادی راجهت سلامت قلبی خودمی توانیدانجام دهید ،حتی اگرقبلا تجربه بدی نیزداشته باشید.تغییرات سالم درشیوه زندگی به شما درداشتن احساسی بهترو ظاهری مطلوبترکمک می نمایند.

وی با اشاره به  اینکه میزان مرگ ومیرهای ناشی ازحمله قلبی ،سکته مغزی و سایربیمارهای قلبی -عروقی با این تغییرات کاهش خواهد یافت وشیوه های سالم ترزندگی نقش بزرگی رادراین میان برعهده دارند گفت : اکنون وقت آن رسیده که شما ذهن خودرابه کنترل بیشتربر آینده تان معطوف نمایید.شما درخواهیدیافت که اگریک تغییررا ایجاد کنید،انجام تغییر بعدی ساده تر است .

وی ادامه داد: برخی از اقداماتی که برای شیوه  زندگی سالم ترباید انجام دهیم: 

  • به طورمنظم فشارخون خود را کنترل کنید
  • عادات غذایی خودرا اصلاح کنید وفعایت جسمانی بیشتری داشته باشید
  • وزن خودرا درحد سالم حفظ کنید وبه طورمداوم چکاپ پزشکی داشته باشید
  • درصورت نیازبه مصرف دارو ، داروهای خود رابه طورمنظم مصرف کنید تاپرفشاری خون ،افزایش کلسترول ودیابت (بیماری قندخون ) شما تحت کنترل باشد.