بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه تعیین آمار،کیفیت وچگونگی سازماندهی سلف سرویس باحضوردکترنقدی معاونت دانشجویی وفرهنگی ،مهندس رمضانی مسوول فناوری اطلاعات دانشگاه ،دکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،جانشین امورعمومی ،مسوول فناوری اطلاعات بیمارستان ،مسوول سلف سرویس بیمارستان ،کارشناسان آموزش و دونفرنماینده دانشجویان در دفترریاست بیمارستان تشکیل گردید.

این جلسه پیرامون تعیین آمار،کیفیت وچگونگی سازماندهی سلف سرویس بود .ازمصوبات این جلسه ،راه اندازی سیستم رزرو غذابه صورت آفلاین جهت مشخص شدن آمار،افزایش کیفیت غذا،افزایش منوی غذا،بروز رسانی غذا ،بروزرسانی وسایل و تجهیزات آشپزخانه وحضوردونفر ازدانشجویان جهت نظارت برکیفیت غذا بود.