بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکردبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دربهمن ماه 97

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فساگفت : درماه گذشته بیمارستان یک بخش باضریب اشغال تخت بالای 100درصد وهفت بخش بیمارستان باضریب اشغال بین 80تا100درصد راتجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):در ادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت بخصوص درسال جاری ، ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان دربهمن ماه سال جاری پرداخت .

دکترپاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظر دربهمن ماه سال جاری به بالای 307.50 درصد رسید افزود: بخش های جراحی عمومی زنان با 93.33 درصد، داخلی با 91.88 درصد ،پس از زایمان با 87.14 درصد، جراحی داخلی 86.43 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خود اختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان با 30.00 درصد می باشد.

سایرفعالیت بخش های بیمارستان درقالب نموداربه شرح ذیل می باشد:

tt
t
ttt