بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته انتقال خون باحضوردکترپاکدامن ریاست بیمارستان ،دکترتوسلی پاتولوژیست واعضاء کمیته دردفتر ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل شد.

درابتدای جلسه صورت جلسه قبل توسط دبیرکمیته قرائت شد وپیگیرهای انجام شده درمورد مصوبات جلسه قبل موردبررسی قرارگرفت .

دراین جلسه درمورد  فرایند عمل CABG (عمل قلب باز)ازدرخواست خون توسط بخش ، تهیه خون توسط بانک خون ازمایشگاه و نحوه ی تزریق آن بحث وگفتگو شد.

درادامه جلسه درمورد نحوه ی تزریق خون به بیماران دیالیزی که نیازبه خون دارند مباحثی مطرح شد.