بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): به منظور تعمیق فرهنگ سازی اصول رفتارحرفه ای (پروفشینالیسم )دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ،مجموعه ای ازکارگاهها به منظورشناخت ،آموزش وپایش اصول برنامه ریزی شده که نخستین کارگاه درتاریخ 97/12/13 باموضوع ایجاد زبان مشترک درمورد اصول رفتارحرفه ای با تدریس دکتر سیدامین کوهپایه برای کلیه سطوح علوم پزشکی (استاتید،دستیاران ،دانشجویان علوم پزشکی وپرستاران )دراین بیمارستان برگزارشد.

دراین کارگاه دکترکوهپایه درموردموضوعات چرائی وجود پروفشینالیسم ،نحوه آموزش وتعامل بین گروهی صحبت نمودند وموردبحث وتبادل نظر قرارگرفت .

درپایان کارگاه آقای امید اکبرپور مسوول روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، درمورد پوشش حرفه ای ،اخلاق حرفه ای وقوانین وقواعد خاص بیمارستان  وپایش اخلاق پزشکی که بارحقوقی داردو توسط کادراجرایی بیمارستان صورت خواهد گرفت صحبت نمودند.