بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیماربخش اورژانس اطفال باحضوردکترپاکدامن ،سایراعضاء وپرسنل بخش اورژانس اطفال دردفترریاست این بیمارستان برگزارشد.

درابتدای جلسه دکترپاکدامن ضمن خوشامدگویی ،دستورالعمل واهداف بازدید مدیریتی ایمنی بیمار بیان نمودند.

دراین جلسه ازهمکاران درخواست گردید ،مواردی که مرتبط باایمنی بیمارباشد یا منجربه طولانی شدن زمان بستری یا شاخص های ایمنی بیماررابه خطر بیاندازد بیان کنند . خانم غضنفری سرپرستار اورژانس اطفال این نکات رابیان نمودند.

دربازدید قبلی ایمنی بیمار ازبخش اورژانس اطفال ،  مواردی مطرح شده بود که باهمکاری و نظارت مستقیم مدیریت مرتفع شد.