بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج): کمیته اقتصاد، داروودرمان وتجهیزات پزشکی باحضور دکترپاکدامن ریاست بیمارستان وسایر اعضاء کمیته دردفتر ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه ازخانم قهرمانی نماینده بیمه نیروهای مسلح جهت رفع پاره ای ازموارد دعوت شده بود که با حضور وی ،مواردمطرح ومشکلات مرتفع گردید.

درادامه جلسه آقای صادق زاده  دبیرکمیته اقتصاد ودرمان ، آمار و نموداری ازبیماران مراجعه کرده ، بستری شده ، زیر6ساعت ،زیر12ساعت و بستری کامل شده را به صورت پاورپوینت ارائه دادند.