بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

درایران ، روز15تا22اسفندماه به عنوان "هفته منابع طبیعی "نامگذاری شده است که نخستین روزاین هفته یعنی 15اسفند "روزدرختکاری "است .

 

ایده اولیه روزدرختکاری ،توسط جولیوس استرلینگ مورتون ازایالت نبراسکا آمریکا در10آوریل سال 1873پایه گذاری شد.درکشورما روزدرختکاری در15اسفند هرسال برگزار می شودو مردم با حضور درپارکها ،جنگل ها واقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهال های جوان می کنند.ایرانی ها هرسال با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته ودرواقع باااین نمادین درآستانه بهار زندگی رابه زمین بازمی گردانند.دراین روز درمقابل بیشترپارک هاوفضاهای سبزو دیگر نقاط شهرنهال هایی به صورت رایگان دراختیارمردم قرارمی گیرید.

پیامبر(ص)دراین باره می فرماید: ((اگر شخصی درختی بکارد یا مزرعه ای رابه زیرکشت ببردوانسان ها،حیوانات یا پرندگان ازآن بخورند، این کارصدقه ای ازطرف آن شخص شمرده می شود)).

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)