بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

 ازروشنی طلعت رخشنده باقر

شد نورعلوم نبوی برهمه ظاهر

دراول ماه رجب ازمشرق اعجاز

گردیداعیان ماه تمام ازرخ باقر

امام محمدباقر(ع)امام پنجم شیعیان دراول ماه رجب درسال 57 درمدینه منوره دیده به جهان گشود.ایشان چهارسال قبل ازواقعه کربلا به دنیا آمده وهمراه پدربزرگوارش دراین واقعه جانسوزحضورداشت .پدرش علی بن الحسین معروف به سجادوزین العابدین ومادرش فاطمه بنت الحسن المجتبی علیه السلام معروف به ام الحسن وام عبدالله می باشد.
 نسب شریف امام محمدباقرعلیه السلام هم ازپدروهم ازمادربه امام امیرالمومنین (ع) وحضرت فاطمه زهرا(س)می رسد.امام محمدباقر(ع)مکنی به ابوجعفر وملقب به باقرالعلوم (شکافنده علم)می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)