بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته مدیریت خطر، حوادث وبلایا جهت هماهنگی چهارشنبه سوری وایام تعطیلات نوروز باحضورمدیریت بیمارستان ومسوولین بخشهای درمانی وپاراکلینیک باهدف ارایه هرچه بهترخدمات رسانی به همشهریان دردفترریاست این بیمارستان برگزارشد.

دراین جلسه هماهنگی جهت وجود امکانات ،تجهیزات وپرسنل موردنیازصورت گرفت تا درصورت بروز حوادث احتمالی درچهارشنبه سوری ، مشکلی درارایه خدمات رسانی نداشته باشیم .

درادامه مصوب گردید ،جهت ارایه هرچه بهترخدمات رسانی به همشهریان ومهمانان نوروزی واحدهای درمانی وپاراکلینیک درایام تعطیلات نوروز با توان مضاعف خدمت رسانی کنند تا کمبود امکانات درمانی درایام تعطیلات درسطح شهرجبران گردد.