بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری جلسه آموزشی ویژه اتاق عمل برگزاری جلسه آموزشی ویژه اتاق عمل
  • برگزاری جلسه آموزشی ویژه اتاق عمل برگزاری جلسه آموزشی ویژه اتاق عمل
  • برگزاری جلسه آموزشی ویژه اتاق عمل برگزاری جلسه آموزشی ویژه اتاق عمل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج): جلسه آموزشی با تدریس خانم مرادی مدیریت خدمات پرستاری ومامایی با موضوع اعتباربخشی ،کنترل عفونت ،ایمنی ورضایتمندی بیماران وارباب رجوع جهت پرسنل اتاق عمل برگزارشد.