بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکترشهرام مسعودی نژاد متخصص مغزواعصاب بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)گفت : نوارمغزی (EEG) عبارتست ازثبت امواج الکتریکی مغزبه وسیله الکترودها که وجوداختلالات درامواج مغزی وفعالیت های الکتریکی مغزافرادرانشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: نوارمغزمعمولا درمحیطی آرام وساکت ودورازسروصداونورکم انجام می شود.

دکترمسعودی نژادبابیان اینکه ازتست نوارمغزی برای تشخیص انواع مختلفی ازبیماری های مغزی استفاده می شود افزود: درصورتی که بیماردچارصرع باشد، حملات صرع به شکل امواج نوک تیز وسریع درنوارمغزظاهرمی شوند.ضایعات مغزی یکی دیگر ازبیمارهای مغزی هستند که دراثرتوموریا سکته به وجودمی آیند،نوارمغزی این افراددارای موج هایی است که به شکل غیرطبیعی کوتاه هستند.

متخصص مغزواعصاب با اشاره به اینکه تست نوارمغزی می تواند درتشخیص بیمارهایی که برفعالیت مغزتاثیرمی گذارند گفت : آلزایمر،جنون ،اختلالات خواب ،بررسی فعالیت الکتریکی کلی مغز(ارزیابی تروما،مسمومیت بامواد مخدرویامیزان آسیب مغزی درکما) وچک کردن جریان خون درمغز درطول عمل های جراحی کاربرد دارد.

وی آمادگی های لازم قبل ازانجام نوارمغزرااینگونه بیان داشت :سربیمارباید تمیزباشد،اززدن ژل وروغن به موهاوسرپرهیزگردد،بیمارناشتا باشد،افرادی که دارواستفاده می کنند داروراقطع نکنند(مگربادستورپزشک معالج )،اطفال زیر6سال بیدارخوابی داده شوند،خانمها ازگوشواره وزیورآلات گردنی ،کرم پودراستفاده ننمایند وافراد بدحال حتما همراهی داشته باشند.