بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): جلسه بازدید مدیریتی ایمنی بیمار،بخش داخلی -جراحی با حضور ریاست بیمارستان ،تیم مدیریتی وپرسنل بخش داخلی -جراحی در دفتر ریاست این بیمارستان تشکیل شد.

دراین جلسه ازموارد مهمی که مطرح شد، کمبود نیروی کمک بهیاربود که مقررگردید با اختصاص نیرواین مشکل برطرف گرددومانیتورینگ سنترال بود که حتما انجام گردد.

مواردمرتبط با ایمنی بیمار مطرح شد وتیم مدیریتی موارد مطرح شده رابا ارائه راهکاروپیشنهاد درالویت رفع مشکل قراردادند.