بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد
  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد
  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد
  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد
  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد
  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد
  • کارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشدکارگاه احکام نمازبیماران دربیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارشد

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کارگاه احکام نمازبیماران درتاریخ سه شنبه 97/12/21 با تدریس حجت السلام والمسلمین علی سقاچی (نویسنده کتاب احکام نماز) باهماهنگی معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا جهت پزشکان ،پرسنل درمانی وغیردرمانی وپاراکلینیک درسالن کنفراس این  بیمارستان برگزارشد.

دراین کارگاه دکترجمشیدی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی ،دکترنقدی معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه ،دکترپاکدامن رییس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)،دکترضرغامی رییس بیمارستان دکترعلی شریعتی ،پزشکان ،پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، پرسنل بیمارستان دکترعلی شریعتی وپرسنل دانشگاه علوم پزشکی شرکت نمودند.