بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

23اسفند مصادف با14مارس 2019 روزجهانی کلیه باشعار سلامت کلیه برای همه درهمه جا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بمناسبت روزجهانی کلیه وآموزش سطح جامعه ،آموزش مراقبت ازکلیه توسط دکتر زهراسلمانپور فوق تخصص بیمارهای کلیه و کادرآموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) (خانم آهنی مسئول بخش همودیالیز،خانم بخشی زاده سوپروایزرآموزشی ،خانم ابوالقاسمی مسئول آموزش بیمارستان ) دردبستان دخترانه بنت الهدی صدر ودبیرستان دخترانه دوره اول سوره انجام شد.

دراین مدارس درمورد مراقبت ازکلیه ،بیمارهای کلیوی ،علائم اولیه بیماری کلیه وراههای پیشگیری آموزش داده شد وخانم دکترسلمانپوربه سوالات دانش آموزان ومعلمان پاسخ دادند.