بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری
  • آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری
  • آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری
  • آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری
  • آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری
  • آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری آمادگی کامل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا درشب چهارشنبه سوری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)فسا: درشب چهارشنبه سوری پزشکان ،پرسنل  اورژانس اتفاقات وانتظامات این بیمارستان درحال آمادگی کامل برای خدمات رسانی به مصدومین بودند.

خوشبختانه مردم فهیم شهرستان فسا بارعایت کردن اصول ایمنی درشب چهارشنبه سوری ،بیمارخاصی با مشکل حاد به این مرکز درمانی مراجعه نکرد.