بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: بازدید سرزده دکتربهمن یار معاون غذاوداروی دانشگاه علوم پزشکی به همراه تیم مدیریتی بیمارستان ازبخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)انجام شد.

دراین بازدید ضمن تبریک سال نو وقدر دانی اززحمات پرسنل ،بررسی روند ارایه خدمات درمانی ،رضایتمندی مراجعین ، نحوه عملکردپرسنل وچگونگی خدمات رسانی به بیماران را مورد ارزیابی قراردادند.

گفتنی است که بازدیدهای مکرر درایام نوروز ،جهت رضایتمندی هرچه بیشتر بیماران وخانواده محترم ایشان در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی فسا قرارگرفته است .