بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: جلسه کمیته  بحران در راستای ایجادآمادگی وهماهنگی هرچه بیشتر جهت خدمت رسانی به همشهریان عزیزبامشارکت شهرداری شهرستان ، مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی ،تیم مدیریتی بیمارستان واعضاء کمیته بحران دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل شد.

این جلسه پیرو اطلاعیه شورای هماهنگی مدیریت بحران وتاکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی درخصوص اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش شدید باران وطغیان رودخانه ها ووقوع سیلاب برگزارشد.

دراین جلسه ضمن مهیانمودن کلیه امکانات ،تجهیزات ،حضورفعال تیم پزشکی ،پرستاری وپشتیبانی تدابیرلازم در راستای آمادگی وحضوربه موقع جهت خدمت رسانی انجام گردید.

به منظورخدمات رسانی سریع ،به موقع وجلوگیری ازبروز هرگونه مشکل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 

حضورفعال کلیه متخصصین به ویژه ارتوپدی ،جراحی ،طب اورژانس و...

بررسی نقاط آسیب پذیربیمارستان واتخاذ تمهیدات لازم به منظورجلوگیری ازهرگونه خسارات مالی 

دردسترس بودن نیروهای مدیریت بحران وکلیه مسوولین 

تهیه کلیه داروهای موردنیازدربخش اورژانس اتفاقات 

مشخص کردن لیست پرسنل آنکال پرستاری وپشتیبانی به همراه شماره تلفن وآدرس منزل 

آمادگی کلیه زیرساخت های حیاتی بیمارستان (دیزل ژنراتورو...)

آمادگی کامل آمبولانس هاونیروهای اعزام