بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: دکترعلی اصغرخالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا به همراه تیم مدیریتی بیمارستان ازبخش اورژانس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نمودند. 

دکترخالقی ضمن تبریک سال نووقدردانی اززحمات پرسنل ازبیماران اورژانس این بیمارستان عیادت نمودند وارایه خدمات درمانی ورضایتمندی مراجعین رامورد بررسی کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا ؛ برآمادگی حوزه سلامت درصورت وقوع سیل احتمالی درشهرستان تاکید نمودند.