بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): بازدید نوروزی دکترپاکدامن رییس بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بهمراه کارشناس معاونت درمان ومسوول روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)ازمراکز بهداشتی ،درمانی کوشکقاضی وشماره 2شهری(کانون سلامت محله فیروزادمرد)انجام شد.

دراین بازدید ضمن تبریک سال نو وقدردانی اززحمات پزشکان وکارکنان این مراکز ، ارایه خدمات درمانی وآمادگی این مراکزدرصورت احتمال وقوع سیل درشهرستان رابررسی نمودند.