بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) :خانم میرزازاده کارشناس مسوول اجتماعی استانداری فارس طی بازدیدی روند خدمت رسانی به بیماران ورضایتمندی مراجعین رامورد ارزیابی قرار دادند.

دراین بازدید بخشهای درمانی وغیردرمانی وپروژه های تکمیل شده ازجمله ؛اورژانس جدید،سالن آموزش وسالن آمفی تئاترموردبازدید قرارگرفت .

درپایان خانم میرزازاده ازدانشگاه علوم پزشکی فساتقدیروتشکرنمودند ومراتب رضایتمندی خودشان راازنحوه برخوردوخدمت رسانی کلیه پرسنل بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)اعلام نمودند.