بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): دکترمحمدحسین حیدری مدیرکل دفتربازرسی وارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات بهمراه هیات ریئسه دانشگاه علوم پزشکی  فسا ازبخشهای درمانی ،اورژانس جدید وفضاهای آموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)بازدید نمود.

دراین بازدیدازبیماران بستری عیادت نمودند، روند ارایه خدمات درمانی ورضایتمندی مراجعین رامورد بررسی قراردادند.

درپایان هم اززحمات کادردرمانی این بیمارستان قدردانی نمودند.