بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا: بازدید نوروزی دکترجلال کریمی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی وبازرسان بهداشت محیط دانشگاه ازبخشهای مختلف بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) انجام شد.

دراین بازدید ضمن تبریک سال نو وقدردانی ازارایه خدمات درمانی ورفاهی به مسافران ومهمانان نوروزی ،عیادت ازبیماران بستری ،رضایتمندی مراجعین موردارزیابی قرارگرفت .

گفتنی است که ازروند کاری آزمایشگاه بازدید بعمل آمد.