بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

عملکرد بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دراسفندماه 97

 

دکترعبدالعلی پاکدامن ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا گفت : درماه گذشته بیمارستان ، یک بخش با ضریب اشغال تخت بالای 100درصد و پنج بخش  با ضریب اشغال تخت بین 80تا 100 درصد راتجربه نمودند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): درادامه روند فعالیت بخشهای مختلف بیمارستان وافزایش ضریب اشغال تخت ،ریاست بیمارستان به تشریح بخش های مختلف بیمارستان دراسفند ماه سال گذشته پرداخت .

دکترپاکدامن با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت بخش اورژانس تحت نظردراسفندماه سال گذشته به بالای 302.41 درصد رسید افزود: بخش های جراحی مردان با96.78 درصد،ICU با 93.97 درصد، داخلی با86.31 درصد، پس اززایمان 85.96 درصد بالاترین اشغال تخت رابه خوداختصاص داده اند وکمترین اشغال تخت مربوط به بخش نوزادان 27.24 درصد می باشد.

سایر فعالیت بخش های بیمارستان درقالب نمودار به شرح ذیل می باشد: 

KKKKKKKK
nnn2
MMMMMMMMM