بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کمیته ایمنی مادرونوزاد باحضور ریاست بیمارستان وصاحبین فرآیند دردفترریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تشکیل شد.

دراین جلسه ازمهمترین مواردمطرح شده ،برگزاری کلاس های آموزشی مادران بارداربود که مصوب گردید ،توسط خانمها بخشی زاده وعسکریان برگزارگردد.

دراین کمیته مقررگردید که  پمفلت های آموزشی بخش ها،بازبینی وبه روزرسانی گردد ومجددا توزیع شود.