بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج):جمعه 23فروردین 98پروژه های درمانی وآموزشی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)درسفردکترنمکی وزیربهداشت ومعاونین بهداشت ،،درمان ،پرستاری ومدیرکل دفتربازرسی وارزیابی عملکرد وزارت بهداشت وباحضورمسسولین استانی وشهرستان فسا،هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی فسا وریاست ومدیران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) افتتاح گردید.

کلینیک ویژه تخصصی زنده یادهومن دستغیب -یاسایی با اعتبار 4میلیاردتومان 

اورژانس جدیدبیمارستان حضرت ولیعصر(عج) که بزرگترین ومجهزترین اورژانس شرق فارس با80تخت بستری بازیربنای 3200 مترمربع بااعتبار 8/5 میلیارد تومان

فضای  سی تی اسکن با دستگاه جدید 16اسلایس جدید زیمنس با اعتبار2میلیارد تومان

سالن آمفی تئاتر بااعتبار170میلیون تومان 

دندانپزشکی سطح یک بیماران خاص بااعتبار 130 میلیون تومان

هتلینگ بخش زنان وزایمان  بااعتبار 350 میلیون تومان 

درپایان دکترنمکی وزیربهداشت ،دکترجان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ودکترجمالی نماینده مردم فسا ازدودانش آموزمصدوم تصادف مینی بوس حامل دانش آموزان کبک آبادششده بستری دربخش جراحی زنان عیادت نمودند.