بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج): کارگاه آموزه های قانونی (مستندسازی ،رضایت ،برائت )با تدریس آقای دکتر مهرافسرمتخصص پزشک قانونی ازسازمان پزشک قانونی شیراز جهت پزشکان وپرسنل درمانی درسالن آمفی تئاتر بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) برگزارگردید.

دکترمهرافسر تعریف پزشک قانونی رابه کارگیری علم پزشکی برای اجرای هرچه بهتر عدالت دانست.

وی بابیان اینکه سن رشد درایران 18سال می باشد افزود: یک فرد رشید می تواند رضایت وبرائت اقدامات تشخیصی ،درمانی خودراانجام دهد.

دکترمهر افسری بیان داشت : گواهی استعلاجی ،مدت زمانی که بیماربه دلیل بیماری اش قادر به انجام کاری نمی باشد،صادرمی شود.

وی مستندات پزشکی راشامل موارد ذیل می داند :

  1. معاینه معاینه کننده 
  2. مشاوره ها
  3. پرونده پزشکی 
  4. پاراکلینیک 

وی بابیان اینکه دیه مرد وزن درموارد غیرعمد ،مثل تصادفات وقصور پزشکی برابر می باشد اظهارداشت : درسال 1398 دیه معادل 270 میلیون تومان ودرماه های حرام (محرم ،رجب ،ذی العقده ،ذی الحجه )360 میلیون تومان می باشد.